Exemples Prestacions

Analitzarem la repercussió econòmica per un propietari que disposa d’un habitatge en lloguer per un import de 400 Euros/mes i un altre per un import de 750 Euros/mes per comparar les diferencies dels ingressos entre tenir contractat el servei de lloguer garantit a no tenir-lo.


Lloguer 400 Eur/mes

Inquilí que després de 9 mesos (3 Trimestres) pagant el lloguer sense cap incidència, deixa de pagar el lloguer. L’inquilí diu que no marxa del pis i que no pot pagar el lloguer, afegint que el pagarà quan pugui. Aquesta situació es perllonga durant 3 mesos, obligant al propietari a iniciar una demanada judicial de desnonament a causa de la negativa de marxar del pis i la negativa a pagar els rebuts de lloguer. L’inquilí, enfadat per l’actuació del propietari iniciant el procés judicial de desnonament, finalment marxa del pis al cap després de 9 mesos més sense pagar, abans de la finalització del procés judicial i realitza uns danys a l’immoble per un valor de 900 Eur.

Es pot observar la diferència d’ingressos nets entre el lloguer normal i el lloguer garantit un cop deduïdes les despeses de la demanda judicial de desnonament i reclamació de deute (1.000 Eur) així com la reposició i reparació dels elements danyats.


Lloguer 750 Eur/mes

Inquilí que després de 9 mesos (3 Trimestres) pagant el lloguer sense cap incidència, deixa de pagar el lloguer. L’inquilí diu que no marxa del pis i que no pot pagar el lloguer, afegint que el pagarà quan pugui. Aquesta situació es perllonga durant 3 mesos, obligant al propietari a iniciar una demanada judicial de desnonament a causa de la negativa de marxar del pis i la negativa a pagar els rebuts de lloguer. L’inquilí, enfadat per l’actuació del propietari iniciant el procés judicial de desnonament, finalment marxa del pis al cap després de 9 mesos més sense pagar, abans de la finalització del procés judicial i realitza uns danys a l’immoble per un valor de 1.300 Eur.

Es pot observar la diferència d’ingressos nets entre el lloguer normal i el lloguer garantit un cop deduïdes les despeses de la demanda judicial de desnonament i reclamació de deute (1.500 Eur) així com la reposició i reparació dels elements danyats.