Comparatiu Prestacions

COMPARATIU PRESTACIONSSERVEI BÀSICSERVEI PRÈMIUM
1. ANÀLISI DE SOLVÈNCIA DEL CANDIDAT  
Aportació de candidats pel propietariSISI
Aportació d’altres candidatsNOSI
Realització de visites a l’immobleNOSI
2. REDACCIÓ CONTRACTE DE LLOGUER  
Explicació del contracte a l’inquilíSISI
Signatura del contracte representant al propietariNOSI
Lliurament de les claus a la signatura del contracteNOSI
Realització de fotos de l’estat actual de l’immobleNOSI
3. DURANT LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE  
Consultes jurídiques gratuïtes relatives al contracteSISI
Gestió dels rebuts de lloguerNOSI
Seguiment de les incidènciesNOSI
Gestió de les discrepànciesNOSI
4. EN CAS D’IMPAGAMENT  
Contacte amb l’inquilí abans d’inici d’accions judicialsSISI
Gestió de cobrament dels rebuts retornatsNOSI
Mediació en el conflicteNOSI
Aportació de solucions al conflicteNOSI
5. EN CAS D’ACCIONS JUDICIALS  
Defensa jurídica en tribunalsSISI
Demanda judicial de desnonamentSISI
Demanda judicial de reclamació de deuteSISI
6. A LES ACCIONS JUDICIALS  
Cobrament fins desnonament, com màxim 12 mesos
(Franquícia de 1 mes)
SISI
7. A LA RECUPERACIÓ DE LA POSSESSIÓ  
Fins a 3.000 Eur per actes vandalisme i/o robatori
(Franquícia de 300 Eur)
SISI